תאריך לידה
יום נישואין או תאריך מיוחד אחר

הנני מעוניין להצטרף למועדון הלקוחות של רשת תכשיטי צבאן, הנני רשאי בכל עת לבטל חברותי במועדון הלקוחות בהתאם להוראות התקנון. אני מאשר/ת כי ידוע לי שתנאי לחברות במועדון החברים הינו מתן הסכמה לקבלת דיוור ישיר מאת תכשיטי צבאן. באישור חברותי במועדון הלקוחות של צבאן הרינני לאשר לרשת תכשיטי צבאן לשמור את פרטיי הנ"ל במאגרי המידע של תכשיטי צבאן ולשלוח לי הטבות, חומרים פרסומיים ועדכונים שונים בקשר למועדון ו/או מוצרי רשת תכשיטי צבאן באמצעי המדיה/ תקשורת השונים לרבות באמצעות דוא"ל  וSMS . ידוע לי, כי בכל עת אוכל לבקש הסרתי מרשימת התפוצה של רשת תכשיטי צבאן ומועדון לקוחותיה וידוע לי כי במקרה זה תבוטל חברותי במועדון הלקוחות של רשת תכשיטי צבאן והכל בהתאם להוראות התקנון.

Powered by InforUMobile