מלאו פרטים לצורך רישום לאתר

באתר ITG מרוכז פעילות יחידות התקשוב מול רשות התקשוב הממשלתי. 

בנוסף נמצאים באתר זה קטלוגים רוחבים וקישורים רלוונטים.

האתר נגיש למחשבים ניידים ונייחים ובזיהוי כרטיס החכם.

על מנת להגדירך לאתר הינך מתבקש להעביר אלינו פרטים לצורך יצירת המשתמש.

 

אגף בכיר משילות, בקרה ושקיפות, רשות התקשוב הממשלתי

אתר שיתוף תכני תקשוב במשרדי הממשלה

רישום לאתר ITG

כל שאלה או בקשה ניתן לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני​ ITGWorkplan@cio.gov.il  או לטלפונים 02-6293005, 052-8284572.