מילוי פרטים

התעדכנו ראשונים בנעשה

ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

אני מאשר שקראתי והסכמתי
בחר/י ברשימה הרצויה (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):