המרכז הארצי לחוות דעת שנייה - נגדית, לשירות סוכני הביטוח

מיועד עבור סוכנים המייצגים ופועלים למען, לטובת מטעם ועבור הלקוח בלבד. לא מיועד עבור סוכנים המייצגים ופועלים מטעם, למען, לטובת ועבור חברת הביטוח.

תביעות נזקי רכוש, דירות, עסקים, רשויות, חברות ותשתיות במגזר העירוני והחקלאי, מבנים ומיטלטלין. 

נזקי מים, הצפה, אש, נזקי טבע ונזקי רכוש של צד שלישי 

      לרכישה מקוונת - הזמנת שמאי, לחץ כאן

ותועבר לעמוד תשלום מקוון מאובטח

מעמידים לרשותך ולשירותך את בכירי וטובי המומחים בארץ ובעולם, המחזיקים ברישיון ו/או באישור התמחות מתאים ו/או בכרטיס חבר בבית שמאי, כרטיס זיהוי מתחדש אחת לשנה עם פרטי המומחה ותמונתו.

 

חוות דעת מומחה לבית המשפט

1

2

3

נזקי מים והצפה בבתי מגורים, משרדים, מפעלים וחברות

נזקי אש, טבע ונזקים למבנים ותשתיות

בפריסה ארצית

פניה לשמאי מקרקעין בנוגע לירידת ערך הנכס לאחר נזק כאן

 

סוכן ביטוח? הפנייה הראשונית להתייעצות עבורך הינה ללא תשלום וללא התחייבות כאן

 

       

office@betshamay.co.il  |  פקס: 03-7622513  |  טל: 03-7542873  |  www.betshamay.co.il

© כל הזכויות שמורות ל - בית שמאי  ®

 הצטרף אלינו כאן

 

לפני ביצוע התשלום, בקש את קוד קופון ההנחה מסוכן הביטוח

לשימת הלב: לאחר ביצוע התשלום לא מבוצע זיכוי או החזר בגין אי שימוש בקופון ההנחה

סוכן ביטוח? קבל קוד קופון הנחה ללקוחותיך כאן

      לרכישה מקוונת ולהזמנת שמאי, לחץ כאן

ותועבר לעמוד תשלום מקוון מאובטח

מעמידים לרשותך ולשירותך את בכירי וטובי המומחים בארץ ובעולם, המחזיקים ברישיון ו/או באישור התמחות מתאים ו/או בכרטיס חבר בבית שמאי, כרטיס זיהוי מתחדש אחת לשנה עם פרטי המומחה ותמונתו.

 

חוות דעת מומחה לבית המשפט

לידיעתך:

שכרו של שמאי מטעם המבוטח מכוסה בפוליסת ביטוח הדירה!

להל"ן הציטוט מהפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה מודגש בירוק

3א.  חישוב הפיצוי

(א)  תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לדירה, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11 להלן.

(ב)  תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

(ג)   תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), גם:

(1)  הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח;

 

סוכן ביטוח, דאג להביא מידע חשוב חיוני ומועיל זה לידיעת הלקוח שלך.

מידע זה שווה עבורו עשרות ולעיתים גם מאות אלפי ש"ח נוספים !