הנך מוזמן/ת 

להציג מועמדות למוסדות העמותה

אסיפה כללית 2019

11/4/19

חברים חדשים בוועד המנהל ובוועדת הביקורת יוסיפו תנופה לפעילות העמותה 

הזכאות לבחור ולהיבחר נתונה לכל חבר/ת עמותה המופיע/ה ברישומי העמותה על פי ספריה ודמי החבר לשנת 2019 שולמו במלואם

הצגת המועמדות בצרוף תמונה יש להחזיר עד תאריך 01/04/19 בשעה 1600 

אני אשר פרטיי מצוינים מטה

צרף תמונה עדכנית
Powered by InforUMobile