הנך מוזמן/ת 

להציג מועמדות למוסדות העמותה

אסיפה כללית 2020

19/4/2020

חברים חדשים בוועד המנהל ובוועדת הביקורת יוסיפו תנופה לפעילות העמותה 

הזכאות לבחור ולהיבחר נתונה לכל חבר/ת עמותה המופיע/ה ברישומי העמותה על פי ספריה ודמי החבר לשנת 2020 שולמו במלואם

הצגת המועמדות בצרוף תמונה יש להחזיר עד תאריך 29/03/20 בשעה 1600 

אני אשר פרטיי מצוינים מטה

תאריך לידה
צרף תמונה עדכנית
Powered by InforUMobile