תאריך לידה
אילו מכשירי Apple יש לך?

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977, על ידי איי-דיגיטל סטור בע"מ, תחת פיקוחו של עו"ד גל שוורץ, מרחוב ויצמן 4 ת"א. כפוף לתקנון. רשימת הזוכים.

Powered by InforUMobile