M.R.Y. HOLDING

דירה על שמך בבוקרשט

במיקום הכי פנטסטי בבוקרשט - סקטור 1

מלא פרטים:

הון עצמי נמוך
תשואה גבוהה!

קרוב לרחוב המרכזי קאלה ויקטוריה,
מלון ראדיסון בלו ופארק ציצ'מינזו.  

058-4050678

תשואה כ-14-18% -הכנסה קבועה כל חודש
הפרוייקט בליווי עורך דין מקומי 

Powered by InforUMobile