EMDR (Eye Desensitization Movement Reprocessing) הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה יותר משאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל (אין שיעורי בית).

התיאוריה העומדת מאחורי טיפול זה היא תיאוריית ה-AIP (processing Information Adaptive), הגורסת שקיימת חוויה קשה שלא עובדה כראוי ולמעשה 'משתוללת' באופן בלתי נשלט במוחו של האדם ובכך משפיעה על חלק/מרבית/כל תחומי חייו. כל דבר המזכיר את החוויה הטראומטית בכל צורה שהיא, יוצר תגובה קשה מאוד שיכולה להתבטא במגוון רחב של תסמינים ולעיתים אף להגיע למצב של ניתוק ממה שקורה בהווה. מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית ולהביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות ובדרך זו לשיפור התיפקוד והחוויה הפנימית של האדם.

החל משנת 2013 ארגון הבריאות העולמי (WHO) הגדיר את EMDR כשיטת הטיפול העדיפה לטיפול בפוסט טראומה. עם השנים ועם התפתחות השיטה גילו כי הטיפול יעיל לא רק לטראומה, אלא לסוגים רבים ומגוונים של קשיים ומצוקות וכיום  EMDRמהווה פסיכותרפיה העומדת בפני עצמה ובעלת יתרונות משמעותיים בטיפול במרבית הבעיות הנפשיות שבגינן פונים לטיפול.

מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים ברמה הבסיסית בשיטת EMDR על מנת שיוכלו להתחיל להתנסות בEMDR עם מטופליהם בשדה. במהלך הקורס יתרגלו המשתתפים את שמונת שלבי הטיפול הן כמטפל והן כמטופל.

קהל היעד:

בעלי תעודה מוכרת כמטפל על יד משרד הבריאות/תוקף החוק, מטפלים משפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, בעלי תואר שני במסלול טיפולי (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באומנות).

מקומות אחרונים בקורס

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR

מרצה:  ד"ר דני קהאן, מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס

עלות: 6600 ש"ח

90 שעות אקדמיות, 7 ימי שלישי 8:30-18:00

ו-6 ימי שלישי קצרים יותר של הדרכה קבוצתית

החל מה-12/11/19

הרשמה

לאור פניות רבות הוחלט להאריך את הטבת הרישום עד ה-20.09.19! 

הכרה בקורסים מטעם הפ״י כהשתלמות מקצועית מובהקת

Powered by InforUMobile