EMDR (Eye Desensitization Movement Reprocessing) הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה יותר משאר הטיפולים הממוקדים בטראומה, ודורשת פחות מהמטופל (אין שיעורי בית).

התיאוריה העומדת מאחורי טיפול זה היא תיאוריית ה-AIP (processing Information Adaptive), הגורסת שקיימת חוויה קשה שלא עובדה כראוי ולמעשה 'משתוללת' באופן בלתי נשלט במוחו של האדם ובכך משפיעה על חלק/מרבית/כל תחומי חייו. כל דבר המזכיר את החוויה הטראומטית בכל צורה שהיא, יוצר תגובה קשה מאוד שיכולה להתבטא במגוון רחב של תסמינים ולעיתים אף להגיע למצב של ניתוק ממה שקורה בהווה. מטרת הטיפול הינה לעבד כראוי את החוויה הטראומטית ולהביא לכך שזיכרון זה יישמר בצורה שניתנת לעיכול והתמודדות ובדרך זו לשיפור התיפקוד והחוויה הפנימית של האדם.

החל משנת 2013 ארגון הבריאות העולמי (WHO) הגדיר את EMDR כשיטת הטיפול העדיפה לטיפול בפוסט טראומה. עם השנים ועם התפתחות השיטה גילו כי הטיפול יעיל לא רק לטראומה, אלא לסוגים רבים ומגוונים של קשיים ומצוקות וכיום  EMDRמהווה פסיכותרפיה העומדת בפני עצמה ובעלת יתרונות משמעותיים בטיפול במרבית הבעיות הנפשיות שבגינן פונים לטיפול.

מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים ברמה הבסיסית בשיטת EMDR על מנת שיוכלו להתחיל להתנסות בEMDR עם מטופליהם בשדה. במהלך הקורס יתרגלו המשתתפים את שמונת שלבי הטיפול הן כמטפל והן כמטופל.

קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR

מרצה:  ד"ר דני קהאן
מתרגלים: מר תולי פלינט ומר יוני אלקינס

עלות הקורס: אנשי מקצוע: 6600 ₪,  מתמחים, בוגרי האקדמית ת״א יפו וסטודנטים לתואר שני: 5900 ₪

90 שעות אקדמיות, 7 ימי שלישי 8:30-18:00

ו-6 ימי שלישי קצרים יותר של הדרכה קבוצתית

החל מה-12/11/19

הרשמה
מקומות אחרונים בקורס

הכרה בקורסים מטעם הפ״י כהשתלמות מקצועית מובהקת

Powered by InforUMobile