שאלון  חיילים לתעסוקה

 חייל/ת יקר/ה 

נא תמלא את

כל הפרטים בבקשה.

איתך תמיד !

צוות תעסוחיל

 

 

תעסוחיל
תאריך משוער לתחילת עבודה
תאריך השחרור
פנוי לעבודה בחירה
במיוחדת תאריך סיום
במיוחדת תאריך התחלה