מכרז לתפקיד מנכ"ל
העמותה לקידום הפיזיותרפיה

הועדה לאיתור מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של העמותה, מזמינה בזאת מועמדים להגיש לוועדה את מועמדותם לתפקיד מנכ"ל העמותה.

לתשומת לבכם: לא יועברו הערות ותיקונים בטלפון/דואר/פקס. שאלונים שלא תקינים לא יועברו לשיפוט. האחריות על ווידוא תקינות השאלון והעברתו חלה על המועמדים בלבד.
בסיום שליחת השאלון תקבלו הודעה כי השאלון נשלח - אנא ודאו שקבלתם הודעה זושאלון למועמד

 

פרטים אישיים
מקום עבודה
תיאור פרויקט משמעותי שלקחת בו חלק:
העמותה
ממליצים
שמות שני ממליצים לפחות, תיאור תפקידם ופרטי ההתקשרות איתם.
הערות נוספות
העלאת קובץ קו"ח
העלאת קובץ המלצה 1
העלאת קובץ המלצה 2
באפשרותכם להעלות קבצים נוספים אם נראים לכם רלוונטים. לא חובה.
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
Powered by InforUMobile