טריו - תוכנת השכר המתקדמת בישראל
כוללת מנגנון משוכלל למניעת טעויות

תוכנה רב שנתית

ניהול כל הסכמי השכר

חישוב אוטומטי של הבראה וימי מחלה

ניהול גמיש של קופ"ג

ניהול פנקס חופשה כחוק

יצוא לאקסל + מחולל דוחות

עדכוני תוכנה אוטומטיים

התאמה גמישה לצורכי הארגון

מודולים נוספים: פורטל שכר/ חישובי שכר לקיבוצים / צו הרחבה לענף המזון / קבלני משנה / עובדי שטחים / 101 אלקטרוני / דירוגים ממשלתיים ועוד..

 

 

Powered by InforUMobile