טופס הגשת מועמדות:

טופס מועמדות ליו"ר העמותה
לקידום הפיזיותרפיה
לשנים 2020-2021

*ניתן להגיש מועמדות עד ה12.7.20

על פי רשם העמותות אחת לשנתיים מתקיימות בחירות
להנהלת העמותה לקידום הפיזיותרפיה
וליו"ר העמותה לקידום הפיזיותרפיה

 

על מנת להגיש מועמדות ליו"ר העמותה, 
יש להיות חבר עמותה שנתיים ברציפות
לפני הגשת המועמדות.

 

העמותה מזמינה את כל מי שיכול לתרום מיכולותיו ומזמנו להגיע ולקחת חלק חשוב בניהול העמותה.

 

טופס מועמד:
טופס מועמדות ליו"ר
העמותה לקידום הפיזיותרפיה

לשנים 2020-2021
 

 

מועמד/ת לתפקיד יו"ר העמותה
מידע לבוחרים:
יש להעלות קובץ תמונת פנים / פספורט באיכות טובה שתפורסם ליד המידע עליכם.
העלאת תמונה (משקל לא פחות מ500KB)
אני מצהיר/ה שאני חבר/ה בעמותה שנה ברציפות לפני מועד הגשת המועמדות:
תאריך היום:
Powered by InforUMobile