קול קורא להגשת מועמדות 

למוסדות העמותה 

חברים חדשים בוועד המנהל יוסיפו תנופה לפעילות העמותה 

הזכאות לבחור ולהיבחר נתונה לכל חבר/ת עמותה המופיע/ה ברישומי העמותה ודמי החבר לשנת 2020 שולמו במלואם

בחירות למוסדות העמותה תתקיימנה ב- 19/4/2020 במעמד האסיפה הכללית (הזמנה תופץ בנפרד)

מועד אחרון למשלוח טופס הצגת המועמדות בצרוף תמונה :

29/03/20 בשעה 1600 

אני אשר פרטיי מצוינים מטה

תאריך לידה
צרף תמונה עדכנית
Powered by InforUMobile