פורום 'אחריות-יהודית'

כי הגיע הזמן שישמעו אותנו!

מלא פרטים:

 

 

'אחריות יהודית' היא תנועה חברתית המורכבת מפעילים ופעילות, מנהיגי קהילות ומובילי דעה המבקשים לקחת אחריות יהודית על המתרחש בשיח הציבורי במרחב הישראלי.

חברי התנועה חפצים להשמיע את מגוון הקולות הנאמנים והמחויבים לתורת ישראל ולעם ישראל, ומעוניינים בהעצמת הקומה היהודית בהתנהלות הציבורית במדינה.

הבדלי ההשקפה והדעה הקיימים בין החברים הינם מקובלים ולגיטימיים ונתפסים כאמצעי להפריה, ביקורת והעצמה הדדים.

חברי 'אחריות יהודית' פועלים ליצור חברות, שיח ופעולה מתוך אהבת ישראל. החברים בה מייצגים את המנעד הרחב והחשוב של בתי המדרש הנאמנים לתורת ישראל, דתיים וחרדים על גווניהם השונים, אך שיעור גדול ומשמעותי מחבריה נמנים עם תנועת התשובה, המכירה ומחוברת לציבור הישראלי הכללי ממנו צמחה. לפיכך היא בעלת קול ופוטנציאל ייחודיים ליצור, להוביל ולהניע את המהלכים הנדרשים לחיזוק אדניה הערכיים היהודיים של החברה הישראלית.

'אחריות יהודית' חפצה להשמיע קול חדש, עמוק וסדור שמסוגל לפרוץ את חומות הריחוק ולהשיג הקשבה מכל חלקי החברה בארץ.

חברי התנועה מאמינים כי ברוב סוגיות הליבה היהודיות (רוחניות/חברתיות ותרבותיות) שעל סדר היום הישראלי, יש בין בתי המדרש השונים הסכמה עקרונית המשמשת בסיס איתן להתאגדות ולשיתופי פעולה, שמסוגלים להשפיע לחיוב על השיח והמדיניות הקיימים והלוקים בחסר.  

חברי 'אחריות יהודית' מאמינים שהקומה המוסרית היהודית כוללת מחויבות עמוקה לצדק חברתי, אמות מידה תקינות בהתנהלות ציבורית וקשר מכבד לכל חלקי הציבור בארץ: חילוני, מסורתי, דתי וחרדי. היעוד הראשוני הוא לייצר שיח בונה בתוך החברה, אך גם לפעול באופן מעשי בסוגיות העומדות על סדר היום הציבורי.

Powered by InforUMobile