הצהרה: מדידת חום גוף תקין, היעדר תסמינים וחובת עטיית מסיכת פה ואף בשטחים הציבוריים (לא באולם הכושר במהלך אימון)

אני מצהיר/ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס וכן שאינני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני). ידוע לי כי חלה חובת עטיית מסיכה לכיסוי פה ואף בשטחים הציבוריים בלבד (לא כולל אולם הכושר)
Powered by InforUMobile