טופס הצהרת בריאות
התו הסגול
 
בהתאם לתקנות לשעת חירום לא תותר כניסה למי שהשיב בחיוב על אחד מהסעיפים דלעיל, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
אני מצהיר\ה כי התונים שמסרתי נכונים
המכללה האקדמית אשקלון
Powered by InforUMobile