אנא מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם, או חייג 03-5785001:

נותן האשראי: גמא ניהול וסליקה בע"מ או גמא מימון אישי ישיר בע"מ.

המימון אינו ניתן כנגד דירת מגוריו של הלווה. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה,

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

מתן האשראי בפועל הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הטבות בלעדיות לחברי ההסתדרות הרפואית

מובהר בזה כי האחריות הבלעדית לשירות ו/או לטיבו ו/או למוצרים המשווקים ו/או למצגים בגינם הינה על "גמא ניהול וסליקה בע"מ" בלבד.

אין לראות באמור משום המלצה של הר"י להצטרפות לשירות ו/או לרכישה ו/או להתקשרות. נותן האשראי: גמא ניהול וסליקה בע"מ. מ"ר: 54508. 

אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

מתן האשראי בפועל הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

Powered by InforUMobile