פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות יקרים,

בעקבות משבר הקורונה אישרו העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל והארגון הארצי לפיזותרפיה בישראל על הקצאת 30,000 ₪
לטובת קרן מיוחדת למתן מלגת סיוע כלכלי במסגרת העמותה לקידום הפיזיותרפייה, לפיזיותרפיסטים אשר נקלעו למשבר כלכלי
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשלכות ההגבלות בישראל.

העמותה והאיגוד עוקבים בצער אחר המשבר הבריאותי והכלכלי בחודשים האחרונים ואחר הפגיעה הכלכלית הקשה, בציבור הפיזיותרפיסטים העצמאים והשכירים שבעקבותיו.

בשל המצב ועל מנת לאפשר לכל מי שזקוק למלגה לקבלה במהירות המרבית -
ערכנו נוהל מיוחד ומהיר בעל פרוצדורה מינימלית האפשרית לצורך הגשת בקשת קבלת מלגה וכן בחינה ומענה מהיר.

העמותה והאיגוד עובדים בשיתוף פעולה על מנת לסייע לפיזיותרפיסטים בעקבות משבר הקורונה,
הקרן והסיוע הנוכחיים הם פעולה אחת מיני רבות, ובכוונתינו לבצע עוד שורת פעולות לצורך תמיכה בפיזיותרפיסטים בכל תחום לרווחתם ולשיפור מצבם.


הוראות להגשת הבקשה:
 

1.אנא קראו את התקנון - לתקנון לחצו כאן 
ואשרו את קריאתו בהמשך הטופס מטה.

2. 
מלאו את הההצהרות

הצהרות מגיש הבקשה וויתור סודיות

להורדת קובץ ההצהרות לחצו כאן
לאחר מילוי הקובץ יש לחתום עליו ולטעון אותו כאן למטה בתחתית הדף - במקום המיועד לו.

3. מלאו את הטופס המקוון:
יש לצרף כאן בטופס את כל המסמכים הנדרשים בבקשה המקוונת להלן:

 

הבקשות יוגשו עד ליום 06.08.2020.

 

אני מאשר/ת שקראתי את התקנון ואני מסכימ/ה לכל תנאיו
1. פרטים אישיים
2. פירוט הבקשה במלל חופשי
3. פירוט מצב משפחתי, בריאותי וכל מצב מיוחד אחר
4. פירוט הכנסות המבקש, בן/בת זוג ובני משפחה המתגוררים עימו
הכנסות בני משפחה נוספים
שכירים
נא לצרף 6 תלושי משכורת אחרונים
תלוש משכורת 1
תלוש משכורת 2
תלוש משכורת 3
תלוש משכורת 4
תלוש משכורת 5
תלוש משכורת 6
קובץ תנועות בחשבון 3 חודשים אחרונים
דו" יתרות בחשבונות הבנק של בני הזוג
עצמאים
דו"ח הכנסות חצי שנתי 2020 מאושר על ידי רו"ח
דו"ח רווח והפסד לשנת 2019 מאושר על ידי רו"ח
תדפיסי תנועות עובר ושב עבור 3 החודשים האחרונים.
דו"ח יתרות בחשבונות הבנק של בני הזוג והעסק
הכנסות נוספות - יש לפרט את סכום ההכנסות השונות אם יש
ככל שיש מסמכים תומכים יש לצרף
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
5. פירוט רכוש הפונה ובני משפחתו
נכנסי נדלן (דירה, מגרש בבעלות/חכירה לדורות וכו')
רכב
כספים
חסכונות, פיקדונות, מטבע זר, ניירות ערך, קופות גמל וקרנות פנסיה וכו'
רכוש אחר
6. פירוט חובות למועד הגשת הבקשה
קובץ ההצהרות חתום מסעיף 2 למעלה, יש לחתום ולסרוק ולהעלות כאן
Powered by InforUMobile