*תאריך לידה
אני מאשר/ת קבלת מסרונים באימייל או SMS

ידוע לי כי מסירת פרטי כפופה להסכמתי ואינה נדרשת מכוח חובה חוקית. ידוע לי ואני מסכים שהמידע שאמסור ישמש לצורך תפעול מועדון לקוחות קנקון ומשלוח דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים באמצעי המדיה השונים מקנקון ולא למטרות אחרות. מובהר כי הסרה מקבלת הודעות דיוור הינה בהתאם למפורט בתקנון ובכפוף לדין. הנני מאשר ומסכים לרישום פרטי במאגר מידע של המועדון. ידוע לי כי המידע יימסר לבעלת המאגר עפ"י דין. ידוע לי שהחברות במועדון תקפה בכפוף לתקנון המועדון וכי ניתן לעיין בנוסח התקנון ללא תשלום בחנויות הרשת ובאתר.

Powered by InforUMobile