להרשמה יש לסמן את הסיור המבוקש (ניתן לסמן יותר מאחד),

למלא בתחתית העמוד פרטים אישיים ולסיום ללחוץ על ״הרשמה״.

* סיורים בתשלום: הגביה תתבצע במקום

1
2
3
4
5
6