קול קורא להגשת מועמדות 

למוסדות העמותה 

חברים חדשים בוועד המנהל יוסיפו תנופה לפעילות העמותה 

הזכאות לבחור ולהיבחר נתונה לכל חבר/ת עמותה המופיע/ה ברישומי העמותה ודמי החבר לשנת 2022 שולמו במלואם

בחירות למוסדות העמותה תתקיימנה בבמעמד האסיפה הכללית (הזמנה תופץ בנפרד)

מועד אחרון למשלוח טופס הצגת המועמדות בצרוף תמונה:

  22/05/2022  עד שעה 10:00

* שדה חובה

אני אשר פרטיי מצוינים מטה:

* תאריך לידה
* צרף תמונה עדכנית
Powered by InforUMobile