מאשר/ת העברת הפרטים למארגנים
מאשר/ת לתשלום עד 10.3.2024 ובתוספת מע"מ
לקוחות התאחדות התעשיינים: 3,200 ש"ח
מפעלים באזורי תעשייה בדרום: 3,800 ש"ח
אחרים: 3,800 ש"ח
Powered by InforUMobile